Zakończył się nabór wniosków w ramach Konkursu nr 1/2012
A A A

12 września zakończył się trwający od 5 czerwca br. nabór wniosków w ramach Konkursu Nr 1/2012 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

12 września zakończył się trwający od 5 czerwca br. nabór wniosków w ramach Konkursu Nr 1/2012 realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach  projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na konkurs wpłynęło 25 wniosków od podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej lub całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu województwa małopolskiego. 23 wnioski dotyczą domów pomocy społecznej, a 2 wnioski dotyczą placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w trybie całodobowym.

Złożone wnioski dotyczą placówek zlokalizowanych na terenie:

- powiatu chrzanowskiego (1 wniosek),

- powiatu gorlickiego (2 wnioski),

- powiatu krakowskiego ziemskiego (3 wnioski),

- powiatu limanowskiego (3 wnioski),

- powiatu miechowskiego  (2 wnioski),

- powiatu nowosądeckiego ziemskiego  (1 wniosek),

- powiatu oświęcimskiego  (3 wnioski),

- powiatu proszowickiego (1 wniosek),

- powiatu suskiego  (1 wniosek),

- powiatu tarnowskiego ziemskiego (1 wniosek),

- powiatu tatrzańskiego (1 wniosek),

- powiatu wadowickiego (1 wniosek),

- Krakowa (2 wnioski),

- Nowego Sącza (1 wniosek),

- Tarnowa (2 wnioski).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 407 242,44 zł, a wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 52 533 921,76 zł co stanowi 301% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie.