Ważne: przedłużenie terminu oceny formalnej
A A A

Termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” ulega przedłużeniu. Continue reading

Instytucja Realizująca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie § 22 ust. 4 Regulaminu Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr K-021-42/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.06.2012 r., przedłuża z dniem 12 października wskazany w § 23 ust. 1 Regulaminu termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie.