PRZEDŁUŻENIE OCENY FINANSOWO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW
A A A

Termin oceny finansowo-merytorycznej zostaje przedłużony do 15 stycznia 2012 r. Continue reading

Z dniem 12 grudnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając na podstawie par. 22 ust. 4 „Regulaminu konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu: „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr K-021-42/12 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 05.06.2012 r., przedłuża termin oceny finansowo-merytorycznej do dnia 15 stycznia 2013 r.

Przypominamy, że ocena finansowo-merytoryczna została rozpoczęta przez ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów w dniu 19 października 2012 r. Zajmują się oni ewaluacją projektów zgłoszonych w Konkursie nr 1/2012, w którym nabór zakończył się 12 września 2012 r.