INAUGURACJA PRAC MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU STERUJĄCEGO
A A A

11 grudnia 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

W posiedzeniu udział wzięli członkowie MaKS:

1) przedstawiciele strony samorządowej:

 • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciel samorządu wojewódzkiego małopolskiego,
 • w zastępstwie Mirosława Banacha – Wicestarosty Powiatu Tarnowskiego, Zastępca Dyrektora PCPR w Tarnowie Krzysztof Sobczyk, przedstawiciel samorządu szczebla powiatowego,
 • w zastępstwie Teresy Jankowskiej – Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze, Dyrektor OPS w Brzeszczach Elżbieta Krzak, przedstawiciel samorządu szczebla gminnego,

 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych dla województwa małopolskiego:

 • Irena Kruczek – Dyrektor ds. Jakości, Stowarzyszenie „Siemacha”
 • ks. mgr Andrzej Lichosyt – Wicedyrektor Caritas Diecezji Krakowskiej
 • Barbara Żychowska – Dyrektor Administracyjny, Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

3) przedstawiciel środowiska akademicko–naukowego z województwa małopolskiego:

 • dr Jolanta Perek-Białas – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

4) eksperci:

 • Renata Grochal – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Wioletta Wilimska – przedstawiciel Instytucji Realizującej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Katarzyna Wojtanowicz– przedstawiciel Instytucji Realizującej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,,

 

5) obserwatorzy (bez prawa do głosowania):

 • Dorota Chmielewska – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Krajowej Instytucji Koordynującej,
 • Justyna Winiarczyk – przedstawiciel Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia jako Instytucji Pośredniczącej,
 • Aleksandra Chmielewska – przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie.

 

W posiedzeniu nie mógł wziąć udziału drugi przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego pan Łukasz Krzyżowski, jak również jego zastępca.

W posiedzeniu uczestniczył także radca prawny – pani Aleksandra Gątkiewicz.

Zgodnie z Regulaminem Małopolski Komitet Sterujący dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu, którym został Wojciech Kozak oraz Zastępcy Przewodniczącego, którym została Wioletta Wilimska.

Podczas posiedzenia Rafał Barański, p.o. Zastępcy Dyrektora ROPS w Krakowie, oraz Piotr Maurek Kierownik Projektu, przedstawili stan realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz system oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Konkursu nr 1/2012. Przedstawiono także punktację wniosków po dokonaniu oceny finansowo-merytorycznej przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów. Decyzją Komitetu podjętą na podstawie paragrafu 5 ustępu 6 „Regulaminu Małopolskiego Komitetu Sterującego dla projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”, poszczególne wnioski o dofinansowanie zostały skierowane do ponownej oceny KOP. Część z nich ma zostać zaopiniowana przez ekspertów z zakresu budownictwa. Kolejne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego planowane jest na styczeń 2013 r.