ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA I KURSY PIELĘGNIARSKIE
A A A

Jest jeszcze możliwość zgłaszania się przez pielęgniarki i położne na szkolenia i kursy organizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Continue reading

Mimo, że nabór na szkolenia dla pielęgniarek i położnych prowadzony przez ROPS w Krakowie zakończył się 12 grudnia 2012 r., Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zachęca osoby zainteresowane udziałem w kursach i szkoleniach oraz spełniające kryteria naboru, które jeszcze nie złożyły dokumentów, do zgłaszania swoich aplikacji. Zgodnie z zapisami par. 6 ust. 4 Regulaminu rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy” zgłoszenia, które wpłyną do Instytucji Realizującej po wyznaczonym terminie będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Osoby, które chcą zgłosić jeszcze chęć udziału w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym, proszone są o jak najszybszy kontakt telefoniczny z p. Agnieszką Maliną: (12) 639 17 01.

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą III Komponentu Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.