ZMIANA REGULAMINU
A A A

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-6/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadza zmiany w Regulaminie Continue reading

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-6/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca wprowadza następujące zmiany w Regulaminie:

1. Paragraf 2 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, (zwanego dalej Regulaminem Konkursu) otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyłączenie stosowania procedury administracyjnej
Do postępowania przewidzianego w przepisach niniejszego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zm.) na podstawie art. 1 tej ustawy.”

2. Paragraf 4 ust. 1 pkt. h Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawę z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 ze zm.) – art.31 ust.8,”
W pozostałym zakresie Regulamin Konkursu nie ulega zmianie.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ze zmienionym Regulaminem Konkursu można zapoznać się w zakładce Konkurs na projekt inwestycyjno-szkoleniowy >> Dokumenty do pobrania lub po kliknięciu w następujący link: http://www.sppw.rops.krakow.pl/wp-content/uploads/2013/01/Regulamin_konkursu_1101-50f3ed6f2184e.pdf .