Archiwum: Luty 2013
A A A

Informacja dot. rekrutacji na szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne – Komponent III

Zapraszamy do zapoznania się z listami osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach pielęgniarskich dofinansowanych z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

zobacz więcej

Wyniki Konkursu nr 1/2012

Zarząd Województwa Małopolskiego zgodnie par. 28 ust. 1 Regulaminu Konkursu nr 1/2012 w dniu 19 lutego br. Uchwałą nr 201/13 zatwierdził listę projektów przeznaczonych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych. Continue reading

zobacz więcej

ANKIETA DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT PIELĘGNIARSKI

Zapraszamy małopolskie DPS do wypełnienia ankiety dotyczącej ich zapotrzebowania na sprzęt pielęgniarski niezbędny do świadczenia usług dla ich podopiecznych. Continue reading

zobacz więcej

Województwo Podkarpackie: Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zakończył kolejny etap realizacji projektu pn.: „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”, którym było przyjęcie Uchwały Nr 209/4893/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach projektu KIK/56. Continue reading

zobacz więcej

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr 1/2012

Na podstawie Zarządzenia nr K-021-11/13 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu nr 1/2012 … Continue reading

zobacz więcej

Zmiana Regulaminu Małopolskiego Komitetu Sterującego

Małopolski Komitet Sterujący podczas II posiedzenia w dniu 1 lutego br. podjął uchwałę o zmianie „Regulaminu Małopolskiego Komitetu Sterującego… Continue reading

zobacz więcej