ANKIETA DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT PIELĘGNIARSKI
A A A

Zapraszamy małopolskie DPS do wypełnienia ankiety dotyczącej ich zapotrzebowania na sprzęt pielęgniarski niezbędny do świadczenia usług dla ich podopiecznych. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zaplanował zakup i przekazanie Domom Pomocy Społecznej z terenu Małopolski niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego stanowiącego minimalne konieczne wyposażenie pielęgniarki/pielęgniarza. W 2010 r. została przeprowadzona diagnoza potrzeb m.in. w tym zakresie – obecnie prowadzona ankieta ma na celu aktualizację wyników tej diagnozy.

W związku z tym zapraszamy do wypełnienie ankiety Dyrektorów domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit. Zależy nam na otrzymaniu jak najpełniejszej informacji od potencjalnych Beneficjentów, dlatego zachęcamy do przekazania nam pisemnie informacji zwrotnej także te DPSy, które nie są zainteresowane otrzymaniem sprzętu pielęgniarskiego w ramach projektu.

Informacje uzyskane na podstawie ankiety zostaną poddane analizie w zakresie spełniania wymogów Celu II SPPW. Wyniki tej diagnozy posłużą do opracowania wykazu niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego, który może być planowany do zakupu w ramach projektu. Wykaz ten zostanie Państwu przedstawiony po jego opracowaniu. Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie przekazany Domom Pomocy Społecznej na podstawie umowy. Rozpoczęcie przekazywania jest planowane na przełom III i IV kwartału br.

Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety do 22.02.2013 r. w formie elektronicznej na adres email – ekubacka@rops.krakow.pl lub faksem na nr 12 422 06 36 wew. 44 oraz w formie papierowej na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Ewentualne pytania prosimy kierować do zespołu projektowego „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” drogą telefoniczną na nr (12) 639 14 79, (12) 639 17 01 lub (+48) 728 431 380.

 

Pobierz formularz ankiety w wersji DOCX.

Pobierz formularz ankiety w wersji DOC.