Spotkania z Beneficjentami
A A A

W dniach 21-28 lutego w siedzibie ROPS w Krakowie odbyły się indywidualne spotkania z 7 wnioskodawcami, których projekty znalazły się na liście wniosków dofinansowanych w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu nr 1/2012 w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących placówki objęte projektami oraz pracownicy domów pomocy społecznej, w których te projekty będą realizowane. Ze strony Instytucji Realizującej w spotkaniach wzięli udział: zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Rafał Barański, kierownik projektu – Piotr Maurek, opiekunowie projektów – Artur Winiarski i Agnieszka Malina oraz pozostali pracownicy projektu.
Spotkania zostały przeprowadzone indywidualnie dla każdego z beneficjentów i miały na celu omówienie warunków umowy oraz wymagań związanych z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe omówienie kwestii związanych z realizacją projektu, w tym dotyczących zamówień publicznych, dokumentacji projektu i kwalifikowania wydatków, sprawozdawczości, promocji oraz ustalenie najbliższych działań w projekcie. Pracownicy Instytucji Realizującej udzielali także odpowiedzi na pytania związane z różnymi kwestiami dotyczącymi wdrażania projektu.