UMOWY NA REALIZACJĘ 7 PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNO-SZKOLENIOWYCH PODPISANE
A A A

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

W uroczystości wzięli udział Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS w Krakowie, przedstawiciele organów prowadzących domy pomocy społecznej oraz mediów.

Dofinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przedsięwzięcia inwestycyjno-szkoleniowe przyczynią się m.in. do rozwoju nowoczesnych form terapii, doposażenia domów pomocy społecznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, poprawy komfortu życia i pracy w jednostkach objętych projektami, a także do stworzenia miejsc pobytu dla ponad 120 nowych pensjonariuszy. Nowe umiejętności zawodowe zdobędzie także dzięki realizacji części szkoleniowej projektów aż 585 pracowników małopolskich DPS. Wartość projektów objętych podpisanymi dziś umowami to blisko 21 734 000 zł.