Aktualizacja listy pielęgniarek wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach i szkoleniach
A A A

Zaktualizowano listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach i szkoleniach dla personelu pielęgniarskiego pracującego w małopolskich domach pomocy społecznej. Continue reading

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne  w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca dokonała weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych dotyczących udziału w kursach kwalifikacyjnych/szkoleniach specjalizacyjnych złożonych w okresie 19 lutego – 7 maja br.

7 maja 2013 r Instytucja Realizująca zatwierdziła zaktualizowane listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Zaktualizowane listy dla poszczególnych form edukacyjnych przedstawiają się na dzień 7 maja br. następująco:
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 32 osoby (lista osób)
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 59 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego – 27 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 17 osób (lista osób)

Uwaga – zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/szkolenia specjalizacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Listy osób zakwalifikowanych na dany kurs kwalifikacyjny/szkolenie specjalizacyjne przez komisję kwalifikacyjną zostaną opublikowane na początku następnego tygodnia. Osoby, które jeszcze chciałyby zgłosić się do udziału w w.w. formach kształcenia proszone są o jak najszybsze przesłanie zgłoszeń i kontakt telefoniczny z p. Natalią Pięta: 12/639 17 01.