SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK ROZPOCZĘTE
A A A

Dziś rozpoczynają się zajęcia w ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej. Continue reading

Podobnie jak w przypadku organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” kursów kwalifikacyjnych, za realizację zajęć w ramach szkoleń specjalizacyjnych odpowiada Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W 2013 r. w ramach obu szkoleń przewidywana jest realizacja zajęć teoretycznych obejmujących zagadnienia ogólnozawodowe, w tym m.in. elementy psychologii i socjologii, etykę, ocenę stanu zdrowia i badanie fizykalne, czy zagadnienia związane z teorią pielęgnacji, prowadzeniem badań naukowych w pielęgniarstwie i statystyki. W toku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego uczestniczki będą miały okazję rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnieniach związanych z pielęgnacją pacjenta w chorobach różnych układów, a także odbyć staż m.in. na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej, oddziale gastroenterologicznym czy oddziale hematologicznym. Podczas szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego poruszane będą m.in. kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, metodami leczenia w psychiatrii czy rehabilitacją psychiatryczną, a staże odbywać się będą na różnych oddziałach leczenia psychiatrycznego, jak również na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej czy w zespole (oddziale) leczenia środowiskowego.

Koszty organizacji szkoleń pokrywane są w 85% są z funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a w 15% przez Województwo Małopolskie. Szkolenia zakończą się na przełomie 2014 i 2015 roku.