Archiwum: Sierpień 2013
A A A

COACHING DLA BENEFICJENTÓW ROZPOCZĘTY

W okresie realizacji podprojektów inwestycyjno-szkoleniowych Beneficjenci projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” mają możliwość korzystania z bezpłatnego coachingu w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych. Continue reading

zobacz więcej

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI

W zakładce „Projekty bliźniacze” można już dowiedzieć się więcej o projektach inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które realizowane są w województwie małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Continue reading

zobacz więcej

WSPÓLNE SZKOLENIE Z EWALUACJI

W dniach 7-9 sierpnia odbyły się zajęcia w ramach szkolenia  „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, w których udział  wzięli przedstawicie 5 beneficjentów i pracownicy projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Trzydniowe szkolenie rozpoczęło się teoretycznym wstępem dotyczącym … Continue reading

zobacz więcej

Kurs pielęgniarstwa psychiatrycznego – edycja jesienna

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na kurs, który rozpocznie się w październiku br. Ilość miejsc jest ograniczona. Continue reading

zobacz więcej

Pierwsze szkolenia w domach pomocy społecznej

Podczas gdy w całej Polsce piękna pogoda uprzyjemnia letni wypoczynek, pracownicy małopolskich domów pomocy społecznej oprócz wykonywania swoich obowiązków zawodowych, podnoszą swoje kwalifikacje. Osiem przedsięwzięć inwestycyjno-szkoleniowych jest w bardzo intensywnej fazie rozpoczęcia realizacji, a w części domów rozpoczęły się już pierwsze szkolenia personelu. Continue reading

zobacz więcej
lanowa_podpisanieumow

DPS przy ul. Łanowej w Krakowie – podpisano umowy na realizację inwestycji

Dyrektor krakowskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 Ryszard Jaworski podpisał w pierwszych dniach sierpnia dwie kluczowe dla projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b” umowy z wykonawcami robót remontowych i nadzoru inwestorskiego. Continue reading

zobacz więcej