DPS przy ul. Łanowej w Krakowie – podpisano umowy na realizację inwestycji
A A A

Dyrektor krakowskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 Ryszard Jaworski podpisał w pierwszych dniach sierpnia dwie kluczowe dla projektu „Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 – budynek 41b” umowy z wykonawcami robót remontowych i nadzoru inwestorskiego. Continue reading

Pierwsza z nich, podpisana 01.08.2013 r., obejmuje roboty instalacyjne, termomodernizację budynku DPS, utworzenie pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń sanitarnych, a także szeregu pomieszczeń o różnorodnych funkcjach: gabinetów, pomieszczeń dla personelu czy pokoi dziennego pobytu. Wykonawcą jest firma EKO-BUD Spółka z o.o. z Tarnowa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do 30 września 2014 r. Umowa ta jest pierwszą umową na prace w ramach Komponentu 1 wśród 8 projektów

Kolejnego dnia podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w.w. robotami remontowymi w budynku 41b. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego – została nim Firma Usługowa Gawłowski – Gawłowski Piotr z Częstochowy. Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje okres od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy do 31 grudnia 2014 r.