Pierwsze szkolenia w domach pomocy społecznej
A A A

Podczas gdy w całej Polsce piękna pogoda uprzyjemnia letni wypoczynek, pracownicy małopolskich domów pomocy społecznej oprócz wykonywania swoich obowiązków zawodowych, podnoszą swoje kwalifikacje. Osiem przedsięwzięć inwestycyjno-szkoleniowych jest w bardzo intensywnej fazie rozpoczęcia realizacji, a w części domów rozpoczęły się już pierwsze szkolenia personelu. Continue reading

W większości projektów trwa okres wyłaniania wykonawców robót budowlanych i remontowych, a także wykonawców, którzy będą szkolili pracowników domów pomocy społecznej, gdzie realizowane są projekty z dofinansowaniem ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W dwóch projektach realizowanych w Krakowie i Gorlicach kwestia realizatorów szkoleń została już rozstrzygnięta -  pracownicy tych DPS biorą już udział w pierwszych zajęciach.

Od czerwca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej w Krakowie odbywają się zajęcia z psychologii , w lipcu odbywały się także zajęcia poświęcone diagnozie i terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem oraz innym zaburzeniom, a w sierpniu poruszane będą zagadnienia teorii zachowania oraz kwestie autoagresji.

Drugim korzystającym z dofinansowania domem pomocy, którego pracownicy rozpoczęli szkolenia w tym okresie , jest dom przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach. W lipcu brali oni udział w intensywnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej geriatrycznej oraz muzykoterapii, a  w sierpniu będą zdobywać także wiedzę i umiejętności w zakresie technik relaksacyjnych, psychoterapii i arteterapii dla osób z demencją.