WSPÓLNE SZKOLENIE Z EWALUACJI
A A A

W dniach 7-9 sierpnia odbyły się zajęcia w ramach szkolenia  „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, w których udział  wzięli przedstawicie 5 beneficjentów i pracownicy projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Trzydniowe szkolenie rozpoczęło się teoretycznym wstępem dotyczącym … Continue reading

W dniach 7-9 sierpnia odbyły się zajęcia w ramach szkolenia  „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, w których udział  wzięli przedstawicie 5 beneficjentów i pracownicy projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
Trzydniowe szkolenie rozpoczęło się teoretycznym wstępem dotyczącym ewaluacji: jej definicji, rodzajów, metod i technik, a także planowania praktycznych aspektów jej wdrażania. Głównym elementem szkolenia  była  praca na tzw. przypadkach. Grupa doskonaliła swoje umiejętności na projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz podprojektach realizowanych przez beneficjentów w domach pomocy społecznej: w Krakowie – przy ul. Łanowej 41 i Krakowskiej 55, w Zbyszycach, Nowodworzu i Nowym Sączu.

Uczestnicy nie tylko uczyli się, jak w praktyce ewaluować działania, ale rozpoczęli faktyczny proces ewaluacji, który będzie kontynuowany po zakończeniu warsztatów.  Kluczowym zadaniem warsztatów było  wypracowanie wspólnej metodologii pomiaru  wskaźników  występujących w poszczególnych projektach oraz ujętych w matrycy logicznej projektu. Bardzo ważnym elementem wpływającym na analizowane rozwiązania była kwestia ograniczeń wynikających z faktu, ze 6 DPS dofinansowanych w ramach projektu jest przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych, a 1 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Szkolenie stanowiło też swoistego rodzaju forum służące wymianie informacji dot. realizowanych przez te DPS działań projektowych oraz ich statutowej działalności.

Szkolenie „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej” przeznaczone jest dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego. Celem realizowanego na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej szkolenia jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego