ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI
A A A

W zakładce „Projekty bliźniacze” można już dowiedzieć się więcej o projektach inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które realizowane są w województwie małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Continue reading

Każdemu województwu poświęcona jest osobna podzakładka, która prezentuje jego mapę oraz rozmieszczenie na niej dofinansowanych projektów. Poprzez kliknięcie w daną lokalizację można wyświetlić opis konkretnego projektu – jego tytuł, dane kontaktowe placówki objętej projektem, informacje o wartości projektu i dofinansowaniu oraz krótki opis realizowanych działań inwestycyjnych i szkoleniowych. Mapa województwa małopolskiego prezentuje 8 projektów wyłonionych w drodze konkursu i projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, mapa województwa lubelskiego – 11 projektów konkursowych i projekt „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, a mapa województwa podkarpackiego – 7 projektów konkursowych i projekt „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy”

Opis projektów dofinansowanych w ramach celu: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie uzupełniony wkrótce.