Wizyty monitoringowe projektów dofinansowanych z SPPW
A A A

W okresie 23 lipca – 5 września br. pracownicy Instytucji Realizującej przeprowadzili wizyty monitoringowe 5 dofinansowanych projektów Continue reading

Wizyty odbyły się w następujących terminach:

- w dn. 23 i 30 lipca br. wizyta monitoringowa projektu „Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55”,

- w dn. 13 i 19 sierpnia br. wizyta monitoringowa projektu „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”,

- w dn. 20 sierpnia br. wizyta monitoringowa projektu „Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług”,

- w dn. 27 sierpnia br. wizyta monitoringowa projektu „DPS Szczyrzyc –poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”,

- w dn.  5 września br. wizyta monitoringowa projektu „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”.

W trakcie wizyt zapoznano się m.in. z  realizacją rzeczowo-finansową projektów – postępami w realizacji komponentu szkoleniowego oraz komponentu inwestycyjnego oraz zgodnością działań z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Zweryfikowano także podejmowane przez Beneficjentów  działania informacyjno-promocyjne oraz  dokumentowanie realizacji projektu.  Przedstawiciele Instytucji Realizującej – Artur Winiarski i Patrycja Babicz uczestniczyli również jako obserwatorzy w zajęciach szkoleniowych realizowanych już w niektórych projektach w ramach Komponentu II.

Wizyty monitoringowe stanowiły dla członków zespołu projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” nie tylko możliwość weryfikacji postępu projektu, ale także zapoznania się warunkami panującymi obecnie w domach pomocy społecznej objętych projektami i rozmów z Beneficjentami na temat różnych aspektów realizacji każdego z projektów, problemów i trudności napotykanych podczas wdrażania oraz sugerowanych rozwiązań możliwych do zastosowania w dalszych etapach.

Wizyty były przeprowadzane zarówno w siedzibach Beneficjentów/realizatorów projektów, jak również w miejscach realizacji działań projektowych. Wykonywano również dokumentację fotograficzną obiektów i miejsc, które dzięki dofinansowaniu zmienią swój wygląd. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.