ŚWIĘTOKRZYSKIE: ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI
A A A

W zakładce „Projekty bliźniacze” można już dowiedzieć się więcej o projektach inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach SPPW, które realizowane są w województwie świętokrzyskim. Continue reading

W zakładce Projekty bliźniacze>>Województwo świętokrzyskie znajdą Państwo mapkę województwa świętokrzyskiego, która prezentuje rozmieszczenie 7 dofinansowanych projektów. Poprzez kliknięcie w daną lokalizację można wyświetlić opis konkretnego projektu – jego tytuł, dane kontaktowe placówki objętej projektem, informacje o wartości projektu i dofinansowaniu oraz krótki opis realizowanych działań inwestycyjnych i szkoleniowych.

Umowy o dofinansowanie projektów w województwie świętokrzyskim zostały uroczyście podpisane 21 czerwca br. W konkursie na dofinansowanie złożonych zostało 13 wniosków, spośród których do dofinansowania zakwalifikowały się projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski i powiat buski. Łączna kwota, na którą opiewają projekty równa się 19 114 256,72 PLN, natomiast wartość dofinansowania przeznaczona przez Szwajcarię dla w/w wnioskodawców wynosi 15 917 151, 19 PLN. Łączna kwota dofinansowania 7 wniosków z listy rankingowej nie wyczerpała w pełni środków finansowych przeznaczonych na komponent I i II Programu. Obecnie kwota oszczędności wynosi 1 311 365,97 PLN i zgodnie z prognozą powinna ulec zwiększeniu. W związku z powyższym przewiduje się możliwość dofinansowania projektów z listy rezerwowej.

Projekty, których wykonanie będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii zaowocują powstaniem 59 lokali aktywizujących w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektów powstaną także nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników w/w placówek, w szczególności osób, które na co dzień pracują z podopiecznymi. W szkoleniach i studiach podyplomowych weźmie udział 210 pracowników jednostek objętych Programem.