kurs pielęgniarstwa psychiatrycznego – edycja jesienna: Aktualizacja listy
A A A

Zaktualizowano listę osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla personelu pielęgniarskiego pracującego w małopolskich domach pomocy społecznej, który rozpocznie się 12 października. Continue reading

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne  w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca dokonała w sierpniu i wrześniu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych dotyczących udziału w ww. kursie kwalifikacyjnym złożonych w okresie od 6 sierpnia do 10 września br. Spośród zgłoszeń, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, 35 przesłanych do Instytucji Realizującej najwcześniej zostało przekazanych Organizatorowi Kursu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w ww. kursie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE KWALIFIKACYJNYM W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO – EDYCJA JESIENNA 2013

Ze względu na to, że IR dysponowanuje 35 miejscami w ramach kursu, do postępowania kwalifikacyjnego uzupełniającego zostało przekazane jeszcze jedno zgłoszenie. Zaktualizowana lista osób zakwalifikowanych do udziału w ww. kursie zostanie opublikowana po zakończeniu uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego.