PODKARPACKIE: Konferencja inaugurująca w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie
A A A

W dniu 28 października 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Continue reading

Przywitania gości oraz otwarcia konferencji dokonał Pan Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, następnie Pani Joanna Charchut dyrektor DPS w Lubzinie przedstawiła w swojej prezentacji główne cele i założenia w/w projektu.

Kolejnym punktem konferencji był wykład Profesora Władysława Tabasza pt. „Komunikacja międzyludzka – narzędzie czy wrodzony dar?”

Następnie Pan Rafał Skicki koordynator projektu ze strony Instytucji Realizującej tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przedstawił aktualne informacje i postępy w realizacji projektu.

Uczestnicy konferencji zapoznani zostali z pełnym zakresem działań, jakie w poszczególnych komponentach zostaną zrealizowane przez DPS, a którego bezpośrednim beneficjentem jest Powiat Ropczycko – Sędziszowski.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi obecnie: 2 026 617,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków tzw. mechanizmu szwajcarskiego to kwota 1 713 690,00 zł.

Głównym celem konferencji było ukazanie istoty projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie, którego podstawowym założeniem jest poprawa infrastruktury pomocy społecznej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy służącej podniesieniu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej poprzez utworzenie Ośrodka Terapeutyczno – Rekreacyjnego, w którym powstanie m.in. pięć pracowni: krawiecka, tkacka, ceramiczna, kulinarna oraz fotograficzno-reporterska.