MOCNY START BUDOWY W SZCZYRZYCKIM DPS
A A A

Od początku listopada trwają roboty budowlane przy rozbudowie DPS w Szczyrzycu dofinansowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Powiat Limanowski rozstrzygnął przetarg i 31 października 2013 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych, chodników, placów i elementów małej architektury oraz urządzeniem terenów zielonych, dofinansowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Umowa obejmuje zarówno prace realizowane w ramach projektu pn. „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników”, jak i budowę budynku mieszkalnego z drogami zewnętrznymi i chodnikami finansowaną wyłącznie ze środków własnych Powiatu Limanowskiego. Wartość wszystkich inwestycji zgodnie z wynikiem przetargu wynosi 7 794 411,48 zł brutto, z czego zadania dofinansowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” mają wartość 3 589 548,34 zł brutto. W ostatnich dniach podpisano również umowy na zadania świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją ww. robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Prace rozpoczęto od robót rozbiórkowych i ziemnych na całym obszarze inwestycji, w tym również w miejscu, gdzie planowana jest rozbudowa DPS poprzez dobudowanie łącznika, w którym znajdować się będą m.in. jadalnia, biblioteka oraz sale do rehabilitacji i terapii. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających aktualny postęp prac. Autorem zdjęć jest Pan Kazimierz Kowal zastępujący Dyrektora DPS w Szczyrzycu.