KOLEJNY KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK ZAKOŃCZONY
A A A

25 pielęgniarek ukończyło dziś kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej realizowany w ramach naszego projektu. Continue reading

Pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej poszerzały przez blisko pół roku swoją wiedzę o skutecznym działaniu nawet w najtrudniejszych sytuacjach w opiece nad osobami o różnych typach długotrwałych schorzeń, o organizacji opieki nad nimi, a także miały okazję dyskutować o etycznych dylematach w pracy pielęgniarki. Podczas staży  kursantki rozwijały swoje kompetencje w zakresie opieki i wspomagania leczenia osób przewlekle chorych, a także efektywnej komunikacji z pacjentami. Kurs zakończył się egzaminem, a następnie rozdaniem świadectw i listów gratulacyjnych.

Zakończony kurs odpowiada na rosnące zapotrzebowanie w zakresie wykwalifikowanej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej kadry domów pomocy społecznej. Na terenie województwa małopolskiego działa 27 domów pomocy dla osób przewlekle somatycznie chorych, 23 zajmujące się osobami w podeszłym wieku oraz 1 dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Łącznie przebywa w nich blisko 3300 osób, a w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na opiekę długoterminową w domach pomocy społecznej będzie się regularnie zwiększać, gdyż przybędzie choćby seniorów, którzy według prognoz demograficznych ujętych w dokumencie Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne (2010) będą stanowili w 2035 roku ponad 23% mieszkańców województwa (wzrost o 7% w porównaniu do 2010 r). Przypomnijmy także, że już obecnie odsetek osób niepełnosprawnych, czyli potencjalnie i realnie objętych długoterminową opieką pielęgniarską, jest na terenie województwa jednym z najwyższych w Polsce (według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011 ok. 16% mieszkańców Małopolski jest niepełnosprawnych w porównaniu do ok. 12% ludności całego kraju).

Jeszcze raz gratulujemy pielęgniarkom znakomitych wyników i życzymy im wiele satysfakcji z wykonywania potrzebnej i wymagającej pracy.