RUSZYŁA ROZBUDOWA DPS W NOWODWORZU
A A A

Umowa na rozbudowę została podpisana w październiku przez Starostę Tarnowskiego Romana Łucarza oraz Wicestarostę Tarnowskiego Mirosława Banacha oraz przedstawicieli wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu. Continue reading

W dzień po podpisaniu umowy na przyszłym placu budowy pojawili się pracownicy wykonawcy, którzy przystąpili do przygotowywania terenu pod realizację inwestycji. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest na połowę września 2014 roku.

Prace budowlane przy rozbudowie budynku DPS w Nowodworzu obejmują dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego o powierzchni użytkowej 1 350,12 m2, a także rozbudowę stołówki w istniejącym budynku. Warto podkreślić, iż w nowym skrzydle znajdą się w pełni wyposażone pomieszczenia mieszkalne i pracownie terapeutyczne: ceramiczna, edukacyjno-komputerowa, twórczości artystycznej, choreoterapii i stolarska. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół nowych obiektów.

Dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projekt dla DPS w Nowodworzu zakłada również działania zmierzające do podniesienia jakości opieki w placówce poprzez zwiększenie kompetencji jego pracowników. Osiągnięciu tego celu służą kursy i szkolenia w obszarze technik komunikacji interpersonalnej i budowania relacji z osobami psychicznie chorymi, stosowania nowoczesnych technik i metod leczniczo-rehabilitacyjnych oraz nowoczesnych form terapii zajęciowej, walki z uzależnieniami podopiecznych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Zaplanowano także szkolenia dla pracowników kadry administracyjnej DPS, a trzy osoby pracujące bezpośrednio z pensjonariuszami odbędą studia podyplomowe – formy te mają zapewnić im jeszcze lepsze kompetencje w organizacji pracy domu pomocy oraz opieki.