JUBILEUSZ DPS PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 55 W KRAKOWIE
A A A

16 listopada odbędą się uroczyste obchody 125 rocznicy wydania przez Radę Miasta Krakowa pozwolenia dla Adama Chmielowskiego na prowadzenie tzw. ogrzewalni dla bezdomnych. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przy ul. Krakowskiej w Krakowie, między innymi w miejscu dawnej ogrzewalni, kontynuuje dzieło Brata Alberta do dziś, a dzięki realizowanym obecnie ze szwajcarskim dofinansowaniem inwestycjom i szkoleniom w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, będzie mógł nieść pomoc kolejnym potrzebującym w następnych latach. Continue reading

Obchody rocznicy będą miały miejsce w Sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Uświetni je rozpoczynająca się o godzinie 10 sesja popularnonaukowa z wykładami prof. Stanisława Rodzińskiego, prof. Franciszka Ziejki, prof. Tadeusza Malaka oraz dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisława Dziedzica. Organizatorzy – Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Dyrektor DPS przy ul. Krakowskiej 55 Maria Gdula-Argasińska oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DPS przy ul. Krakowskiej im. Św. Brata Alberta ECCE HOMO Jacek Berwaldt zapraszają do udziału w obchodach wszystkich zainteresowanych.

1 stycznia 1888 roku Adam Chmielowski – Brat Albert podpisał umowę z gminą Kraków o zajęcie się męską ogrzewalnią – na jej mocy miał żywić i ubierać ubogich, starać się o pracę dla nich, dbać o lokal, a także kwestować na ich rzecz. Ogrzewalnia znajdowała się w jednym z budynków dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. To właściwie tutaj Adam Chmielowski rozpoczął swoją działalność charytatywną, która zmieniła całe Jego życie.

W 1952 r. Przytulisko Brata Alberta zostało upaństwowione i powstał Państwowy Dom Pomocy Społecznej. Początkowo Dom przeznaczony był na 330 osób przewlekle chorych, bezdomnych oraz ze środowisk patologicznych, a w 1972 roku zmieniono jego profil na dom dla osób przewlekle psychicznie chorych. Obecnie przebywa w nim ponad 200 dorosłych osób obojga płci.

Pomimo różnorakich trudności Dom działa prężnie, sprawując opiekę nad najbardziej potrzebującymi i pokrzywdzonymi przez los. Składamy gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność Domu na ręce Pani Dyrektor Marii Gduli-Argasińskiej i życzymy kolejnych 125 lat wspaniałej i potrzebnej misji!