Trwające szkolenia i kursy dla pielęgniarek – plan na 2014 r.
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku. Continue reading

Aktualne harmonogramy szkoleń specjalizacyjnych na pierwsze półrocze 2014 r. (z dnia 27.12.2013 r.):

Powyższe harmonogramy obejmują zajęcia teoretyczne zaplanowane na ten okres. Harmonogramy zajęć praktycznych w ramach w.w. form kształcenia zostaną zaprezentowane w terminie późniejszym. Przypominamy także, że nastąpiła zmiana miejsca realizacji zajęć w ramach specjalizacji – będzie to siedziba Kolejowego Towarzystwa Kultury, ul. Świętego Filipa 6, 31-150 Kraków (mapa).

Znany jest już także harmonogram stażu dla rozpoczętego w październiku kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego:

Prosimy uczestniczki kursu o zapoznanie się z jego ustaleniami.