Promocja projektu wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych
A A A

Choć w wyniku rozstrzygniętego w lutym 2013 r. konkursu dofinansowanie trafiło w Małopolsce wyłącznie do domów pomocy społecznej, wsparcie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy promowane jest także wśród domów dziecka. Continue reading

Placówki, które otrzymały od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej materiały promocyjne projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zostały wybrane ze względu na to, że przebywają w nich dzieci poniżej 10 roku życia. Do placówek w Trzycierzu, przy Alei Pod Kopcem w Krakowie oraz prowadzonej przez Dzieło Pomocy Dzieciom placówki przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie z filią w Żmiącej, powędrowały zestawy ciepłych koców, zegarów i kalendarzy oznakowanych logotypami Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu, ROPS w Krakowie i Małopolski. Mamy nadzieję, że upiększą one obdarowane placówki, zwiększą świadomość kierowanej do mieszkańców województwa szwajcarskiej pomocy i pozwolą stworzyć jeszcze cieplejszą i bardziej przyjazną dla dzieci atmosferę.

Przekazanie materiałów promocyjnych projektu "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem" dla Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie przy Alei Pod Kopcem.

Przekazanie materiałów promocyjnych projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” dla Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie przy Alei Pod Kopcem.