Wizyta Prezydenta Szwajcarii w Krakowie
A A A

W dniach 27-28 stycznia 2014 roku na zaproszenie Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego wizytę oficjalną w Polsce złożył Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej – Didier Burkhalter wraz z małżonką. Para prezydencka odwiedziła Warszawę, Kraków i Oświęcim. Continue reading

Jednym z punktów programu wizyty w Krakowie było spotkanie Prezydenta Konfederacji Szwajcarii z przedstawicielami instytucji realizujących projekty dofinansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska, Zastępca Dyrektora ROPS w Krakowie – Rafał Barański. Miejscem spotkania był Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, w którym realizowany jest projekt mający na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej i modernizację instalacji grzewczych.

W trakcie spotkania Zastępca Dyrektora ROPS – Rafał Barański przedstawił projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz efekty związane z jego realizacją. Podkreślono, że projekt spełnia szczególne potrzeby regionu – dostarcza lub modernizuje miejsca opieki  dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo (7 z 8 podprojektów). W wyniku realizacji 8 podprojektów zmodernizowanych i rozbudowanych zostanie 8 domów pomocy społecznej, co przyczyni się do powstania 209 nowych miejsc pobytu dla osób chorujących psychicznie, w tym 57 sfinansowanych w całości ze środków beneficjenta. W zmodernizowanych lub nowopowstałych pomieszczeniach świadczone będą  usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla mieszkańców, zwiększona także zostanie powierzchnia terenów rekreacyjnych wokół tych placówek.

Równie ważnym rezultatem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” będzie podniesienie kompetencji przez 806 pracowników domów pomocy społecznej. W wyniku realizacji projektu zwiększony zostanie dostęp mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej przez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

 

Dodatkowe informacje dostępne tutaj.