DPS w Bobrku – rozpoczęcie inwestycji
A A A

Ruszyły prace inwestycyjne w projekcie „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku”. Continue reading

29 stycznia 2014 roku miało miejsce uroczyste przekazanie placu budowy pod Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w okresie sierpień-grudzień 2013 r. przygotowywano dokumentację projektową, a w styczniu 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość projektu to blisko 2,3 mln zł, z czego ponad 1,9 mln zł to dofinansowanie ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne w 4 budynkach wchodzących w skład DPS-u obejmujące m.in. przebudowę pomieszczeń, zabudowę tarasów/loggi wraz z ich wyposażeniem w celu adaptacji na potrzeby terapii i rehabilitacji oraz dostosowanie DPS do wymogów przepisów przeciwpożarowych poprzez przebudowę klatki schodowej i montaż instalacji oddymiania, jak również likwidacja barier architektonicznych (instalacja dźwigów osobowych).

Projekt charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem pomieszczeń do celów terapii i rehabilitacji wśród ogółu jakie będą przedmiotem inwestycji w ramach projektu. Łączna powierzchnia zmodernizowanych lub utworzonych pomieszczeń do celów terapii i rehabilitacji wyniesie 381m2.

Dzięki projektowi powstaną m.in. pracownie: fotograficzno–informatyczna, ogrodnicza,     pomieszczenia do terapii zajęciowej,  rehabilitacji,  do hydromasażu, sala ćwiczeń – siłownia, pokój dziennego pobytu.

Zostaną zmodernizowane lub powstaną: pokój psychologa, pokoje pielęgniarek, windy, dyżurki, pomieszczenia porządkowe i sanitarne,  155 m2 terenu rekreacyjnego z bezpieczną nawierzchnią oraz 500m2 ciągu komunikacyjnego.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2014 r.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska, Zastępca Dyrektora ROPS – Rafał Barański, Starosta Oświęcimski – Józef Krawczyk, Dyrektor PCPR w Oświęcimiu – Elżbieta Kos oraz Dyrektor DPS w Bobrku – Mariusz Sajak.

Poniżej zdjęcia autorstwa Pani Nikoliny Lekowskiej – Asystent Starosty Oświęcimskiego ds. kontaktów z mediami, a więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie Powiatu Oświęcimskiego pod linkiem.