Archiwum: Luty 2014
A A A

Bobrek - loggia

Postęp prac w DPS w Bobrku

W ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia prac budowalnych realizowanych w ramach projektu, widać już duże zmiany w DPS w Bobrku. Najbardziej widoczne są efekty prac prowadzonych na zewnątrz, a mianowicie prace związane  z zabudową tarasów/loggi w celu ich adaptacji na … Continue reading

zobacz więcej
small (2)

Rozpoczęcie zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego

28 lutego br. zainaugurowano zajęcia na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W kursie tym uczestniczy 1 pielęgniarz i 19 pielęgniarek pracujących w 12 domach pomocy społecznej działających na terenie województwa … Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Szkolenia
Nowodworze tablica

Realizacja projektu w DPS w Nowodworzu

Przedmiotem projektu realizowanego przez Powiat Tarnowski są działania inwestycyjne obejmujące dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, rozbudowę istniejącej stołówki, przebudowę drogi pożarowej oraz budowę ciągu komunikacyjnego. Continue reading

zobacz więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE KWALIFIKACYJNYM

W wyniku tego postępowania 22 osoby zostały zakwalifikowane do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności