Spotkanie podsumowujące przegląd projektu
A A A

W okresie 25 marca – 10 kwietnia br. miały miejsce przeglądy projektów realizowanych w ramach Celu 2 Priorytetu IV Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przeprowadzone przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i strony szwajcarskiej. Continue reading

11 kwietnia br. w Lublinie odbyło się spotkanie podsumowujące przegląd czterech projektów realizowanych w ramach Celu 2 Priorytetu IV  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

- projektu KIK 55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie;

- projektu KIK 56 „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych  oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww instytucji” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie;

- projektu KIK 57„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmacniania podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- projektu KIK 58 „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego prze Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Przeglądy tych projektów miały miejsce w okresie 25 marca – 10 kwietnia br.  i były realizowane przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i strony szwajcarskiej.

W trakcie spotkania podsumowującego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 4 Instytucji Realizujących, w tym  Pan Rafał Barański, Zastępca Dyrektora ROPS w Krakowie oraz Pan Piotr Maurek, kierownik projektu, omówione zostały przeglądy tych projektów. Przedstawiciele  KIK oraz strony szwajcarskiej przedstawili wstępne rekomendacje dotyczące dalszej realizacji 4 projektów, następnie odbyła się dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami. Przegląd projektów zostanie podsumowany raportem, który będzie przekazany do Instytucji Realizujących.

 

Kategorie: Aktualności