STAN WDRAŻANIA PODPROJEKTÓW W RAMACH PROJEKTU KIK-56
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji podprojektów wdrażanych w województwie podkarpackim. Continue reading

  1. DPS Lubzina

Działania inwestycyjne zaplanowane w ramach projektu (Komponent I), które są obecnie w trakcie realizacji to: rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego, a także modernizacja i przebudowa stołówki letniej oraz sceny tanecznej. Częściowo zrealizowano również działania w Komponencie II. Personel został przeszkolony w ramach kursów: „Krawiec”, „Oligofrenopedagogika”, „Terapia zajęciowa”. W trakcie realizacji jest kurs „Instruktor rekreacji ruchowej”.

Do realizacji pozostała modernizacja placu zabaw i ścieżki zdrowia oraz zakup wyposażenia i sprzętu do zaplanowanych w ramach projektu pracowni. Kursy zaplanowane do realizacji to: „Ceramik”, „Kucharz”, „Tkacz”, a także „Fotograf – reporter”.

 

2.    DPS Prałkowce

Działania inwestycyjne zaplanowane w ramach projektu (Komponent I) oraz szkolenia z zakresu:

-         drenażu limfatycznego dla personelu

-         hirudoterapii dla personelu

-         rehabilitacji pacjentów ze stanami zwyrodnieniowymi

-         technologii zdrowej żywności

-         edukacji medialnej

zostały zrealizowane w całości.

Mieszkańcy DPS w Prałkowcach mogą również cieszyć się już nowo utworzoną salą multimedialną oraz kawiarenką internetową. Ponadto mogą korzystać ze specjalistycznych gabinetów: drenażu  limfatycznego, hirudoterapii oraz krioterapii z zapleczem technicznym. Zmodernizowana została kuchnia, której zaplecze wyposażono w urządzenia do produkcji zdrowej żywności.

Do realizacji pozostały jedynie szkolenia dla personelu z obszarów:

-         arteterapii

-         komunikacji interpersonalnej z osobami chorymi

-         metodologii pracy z osobami uzależnionymi

-         opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

-         opieki długoterminowej

-         szkolenie EKG

 

3.    DPS Moczary

Do marca b.r. w DPS w Moczarach zostały zakończone prace związane z modernizacją termiczną budynków mieszkalnych oraz budynku administracyjnego, poprawiono także funkcjonalność poddasza budynku nr 1 DPS. W trakcie realizacji jest modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego.

Do wykonania pozostały prace związane z oświetleniem ogrodu oraz nawierzchnią placów i alei.

W ramach Komponentu II zakupiono sprzęt na potrzeby realizacji. Obecnie przeprowadzane są szkolenia z zakresu ogrodoterapii.

Personel DPSu przygotowuje się jeszcze do wizyty studyjnej, która została zaplanowana na trzeci kwartał 2014 r.

 

4.    DPS Folusz

W ramach Komponentu I zrealizowano dotychczas prace związane z wymianą systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w pawilonie mieszkalnym nr 10. Przebudowano pawilon nr 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego oraz przebudowano pomieszczenia w pawilonie 5 i 10 na potrzeby izolatek dla osób pobudzonych psychoruchowo.

Do zrealizowania pozostały działania inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wewnętrznych terenów działki na potrzeby parku sportowo – rekreacyjnego wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

W Komponencie II zakończono następujące szkolenia i kursy:

-         Kurs zawodowy Opiekun nad osobami starszymi lub inne w kierunku związanym z pracą zawodową i zakresem realizowanego projektu

-         Zawodowy Kurs masażu I i II stopnia lub inne w kierunku związanym z pracą zawodową i zakresem realizowanego projektu (ze względu na brak dostępności)

-         Szkolenie – Postępowanie wobec osób przejawiających agresję o różnej etiologii jej powstawania.

-         Szkolenie – Nowe formy opieki, terapii i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pracy socjalnej z mieszkańcami

-         Szkolenie – Umiejętność zachowania się i reakcji wobec groźnych sytuacji i mieszkańców

-         Szkolenie – Wspomaganie farmakoterapii kinezyterapią  i balneoterapią

Obecnie realizowany jest:

-         Kurs doskonalący socjoterapia lub inne w kierunku związanym z pracą zawodową i zakresem realizowanego projektu

-         Kurs – Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej lub inne w kierunku związanym z pracą zawodową i zakresem realizowanego projektu

Do zrealizowania pozostały szkolenia:

-         Wpływ komunikacji interpersonalnej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników

-         Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej

 

5.    DPS Chmielnik

W DPS w Chmielniku w trakcie realizacji są działania inwestycyjne związane z rozbudową budynków o pomieszczenia do aktywizacji i integracji zewnętrznej oraz z wyposażeniem pomieszczeń w instalacje m.in. komputerową, telefoniczną, przeciwpożarową.

Do zrealizowania pozostało wyposażenie istniejących pomieszczeń mieszkalnych oraz WC w instalację przywoławczą oraz budowa ogrodu więzi rodzinnych.

W Komponencie II wszystkie szkolenia pozostały do realizacji.

 

6.    DPS Krosno

W DPS w Krośnie projekt został ukończony w całości.

Stworzono ogród zimowy poprzez rozbudowę tarasu i zabudowę elementami aluminiowo-szklanymi. Na tarasie umieszczony został podjazd, schody, ogrzewanie, media, instalacje przeciwpożarowe oraz przyzywowe, żaluzje i rolety. Obecnie mieszkańcy mają zapewniony kontakt, poczucie bliskości i obcowanie z przyrodą przez cały rok. W ogrodzie zimowym korzystają również z rehabilitacji i wykorzystują go do wypoczynku.

Personel pracujący bezpośrednio z mieszkańcami został przeszkolony z zakresu muzykoterapii, technik relaksacyjnych, wsparcia aktywności mieszkańców w podeszłym wieku, opieki i komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych i otępiennych, walidacji gerontologicznej metodą Naomi Feil, hortikuloterapii, adaptacji przestrzeni mieszkalnej dla seniorów z aktywizacją wielozmysłową. Szkolenia personelu pozwolą na wsparcie i organizowanie czasu osobom w podeszłym wieku oraz przygotowanie do rozmowy i wsparcia psychicznego mieszkańców świadomych nadchodzącej śmierci.

 

7.    Dom Dziecka w Nowej Grobli      

W Domu Dziecka w Nowej Grobli projekt został ukończony w całości.

Mieszkańcy placówki mogą już w pełni korzystać z dwóch boisk sportowych. Wybudowane obiekty spełniają wymogi nowoczesnych i bezpiecznych boisk. Jedno z nich jest boiskiem o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną, a drugie to boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przeznaczone do uprawiania trzech dyscyplin sportowych: koszykówka, piłka siatkowa, oraz tenis ziemny.

W ramach Komponentu II zostały podniesione kwalifikacje personelu Domu Dziecka. Kadra wychowawcza Domu Dziecka zdobyła kwalifikacje Instruktora Rekreacji Ruchowej Część Ogólna oraz z zakresu poszczególnych dyscyplin sportowych, a więc Instruktor Rekreacji Ruchowej Specjalność Piłka nożna, Piłka siatkowa, Koszykówka, Tenis ziemny, a także szkolenia z zakresu opieki przedmedycznej, udzielanej mieszkańcom Domu Dziecka, na wypadek odniesienia urazu, podczas uczestniczenia przez dziecko, czy też przez wychowawcę w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Szkoleniami objęci zostali wszyscy wychowawcy Domu Dziecka, a także pedagog i pracownik socjalny, czyli wszystkie osoby pracujące bezpośrednio z mieszkańcami tej placówki.

 

8.    DPS Iwonicz

Jako, że DPS w Iwoniczu przystąpił do realizacji projektu w późniejszym terminie, obecnie w ramach działań inwestycyjnych Komponentu I trwa wyłanianie wykonawcy na, natomiast w Komponencie II trwają prace nad dokumentacją.

 

Autor tekstu: Lidia Dembicka, ROPS w Rzeszowie