Zwiększenie dofinansowania projektu Powiatu Nowosądeckiego
A A A

W dniu dzisiejszym (9 maja 2014 r.) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucji Realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjno-szkoleniowego realizowanego przez Powiat Nowosądecki, zwiększający dofinansowanie z … Continue reading

W dniu dzisiejszym (9 maja 2014 r.) w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Instytucji Realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjno-szkoleniowego realizowanego przez Powiat Nowosądecki, zwiększający dofinansowanie z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Aktualnie dofinansowanie dla projektu realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach wynosi 2 116 845,37 zł, co stanowi 63,48 % wartości całego projektu wynoszącej 3 334 653,63 zł. Aneks został podpisany przez  Panią Monikę Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu oraz Panią Wiolettę Wilimską – Dyrektor ROPS w Krakowie.

Projekt pn. „Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach” jest realizowany przez Powiat Nowosądecki  od czerwca 2013 roku, a jego zakończenie jest zaplanowane na grudzień br. W ramach działań inwestycyjnych pomieszczenia w dwóch budynkach należących do DPS-u zostaną zmodernizowane i wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej i bieżącej opieki medycznej. Zostanie także odnowionych i wyposażonych ponad 560 m2 pomieszczeń mieszkalnych, co wraz z nową pochylnią dla niepełnosprawnych przyczyni się do wzrostu komfortu mieszkańców DPS. Również poziom bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników ulegnie podniesieniu poprzez przebudowę istniejącej sygnalizacji pożarowej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji przyzywowej.

W ramach działań szkoleniowych projektu dla personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami zaplanowano szkolenia z zakresu nowoczesnych form terapii zajęciowej, pracy z osobami niepełnosprawnymi, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs terapii zajęciowej. Dla kadry administracyjnej przewidziano szkolenie z zakresu technik komunikowania się z grupą. W wyniku tych form szkoleniowych swoje kompetencje zawodowe do zakończenia projektu podniesie ponad 90 pracowników DPS.