Coroczne spotkanie stron Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
A A A

Na mocy Umowy Ramowej pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną regulującej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy corocznie odbywa się spotkanie przedstawicieli instytucji obu krajów w celu zapewnienia efektywnego wdrażania Programu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w województwie małopolskim. Jednym z punktów programu jest zapoznanie się z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Na mocy Umowy Ramowej pomiędzy Rządem RP a Szwajcarską Radą Federalną regulującej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy corocznie odbywa się spotkanie przedstawicieli instytucji obu krajów w celu zapewnienia efektywnego wdrażania Programu. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w województwie małopolskim. Jednym z punktów programu jest zapoznanie się z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Celem corocznych spotkań jest monitoring stanu wdrażania wartego blisko 490 mln franków programu, ustalenie priorytetów na przyszłość oraz identyfikacja potencjalnych  barier. Analogiczny mechanizm stosowany jest w przypadku programów operacyjnych, dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W zeszłym roku podobne spotkanie odbyło się 8 maja w Warszawie, a zostało poprzedzone wizytą delegacji szwajcarskiej oraz przedstawicieli MRR w miejscach realizacji wybranych projektów w województwie lubelskim. 

W tym roku w dniu 11 czerwca przedstawiciele Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy, Biura ds. SPPW przy Ambasadzie Konfederacji Szwajcarskiej oraz Krajowej Instytucji Koordynującej odwiedzą m.in. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie, w którym realizowany jest jeden z ośmiu dofinansowanych projektów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną działania projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, w tym przede wszystkim działania inwestycyjne realizowane w odwiedzanej placówce. Planowane jest również spotkanie z pielęgniarkami podnoszącymi swoje kwalifikacje zawodowe w ramach projektu.