Postęp prac budowlanych w DPS w Gorlicach
A A A

Zachęcamy do zapoznania się z postępem prac w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach w ramach realizowanego tam z dofinansowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy projektu pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”. Continue reading

Prace inwestycyjne na rzecz modernizacji budynku, w którym mieści się DPS przynoszą widoczne efekty, co można zauważyć na zdjęciach zamieszczonych w poniższej galerii. Bardzo cieszy fakt, że obiekt, który przed realizacją projektu szwajcarskiego nie spełniał wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynku teraz zapewnia swoim mieszkańcom i pracownikom odpowiednie warunki w tym zakresie, a zarazem pozwala wyeliminować dalsze nadmierne zużycie energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania budynku. Jest to możliwe dzięki wykonanemu remontowi elewacji zewnętrznej budynku oraz jego kompleksowej termomodernizacji.

W ostatnim czasie kontynuowano także roboty budowlane w zakresie prac związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pokojów kąpielowych i pracowni rewalidacji i aktywizacji twórczej – wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, instalacyjne i modernizacyjne (m.in. wymiana stolarki drzwiowej, remont podłóg, zamontowanie nowych zmywalnych okładzin podłogowych i ściennych, instalacja nowoczesnej armatury sanitarnej, instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych oraz ochrony przeciwporażeniowej). W wyniku tych prac mieszkańcy DPS mogą korzystać z czterech ogólnodostępnych pokojów kąpielowych oraz z dwóch odremontowanych  pomieszczeń, w których będą się mieścić Pracownie Rewalidacji i Aktywizacji Twórczej.

Jednocześnie z pracami inwestycyjnymi w gorlickiej placówce dofinansowanej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” prowadzone są działania szkoleniowe. Blisko 60 pracowników DPS jest w trakcie podnoszenia swoich kompetencji. W ostatnich miesiącach odbyły się szkolenia m.in. o następującej tematyce: „Muzykoterapia: nauka gry na keyboardzie”, „Walka ze stresem” oraz „Komunikacja z osobą starszą, demencyjną”.