Zagraniczne wizyty studyjne
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” będzie realizował wizyty studyjne w szwajcarskich domach pomocy społecznej. Continue reading

Celem planowanych wizyt studyjnych jest pozyskanie informacji dotyczących systemu opieki społecznej i funkcjonowania domów opieki społecznej w Szwajcarii. Spotkania podczas wizyty studyjnej pozwolą na porównanie rozwiązań polskich i szwajcarskich, co z kolei umożliwi wdrożenie ewentualnych usprawnień w macierzystych DPS.

Realizacja wizyt studyjnych jest planowana na 4 kwartał 2014 roku, a udział w nich weźmie  ogółem 60 osób. Uczestnikami wizyty studyjnej mogą być pracownicy domów pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne i organizacje non-profit, osoby kierujące tymi placówkami oraz przedstawiciele organów prowadzących DPS.

Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przesłane do małopolskich domów pomocy społecznej oraz zamieszczone na stronie internetowej projektu: www.sppw.rops.krakow.pl w zakładce „Strefa Beneficjenta – Wizyty studyjne”.