Nabór na wizyty studyjne do Szwajcarii
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, rozpoczyna z dniem 17 czerwca 2014 r. nabór do udziału w wizytach studyjnych w Szwajcarii. Nabór jest prowadzony w … Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, rozpoczyna z dniem 17 czerwca 2014 r. nabór do udziału w wizytach studyjnych w Szwajcarii.

Nabór jest prowadzony w okresie od 17 do 30 czerwca 2014 r.

 

  1. Uczestnikiem wizyty studyjnej może być osoba, która:

1)  a) jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na terenie województwa małopolskiego przez podmiot publiczny lub organizację non-profit, lub

b) jest osobą kierującą Domem Pomocy Społecznej prowadzonym na terenie województwa małopolskiego przez podmiot publiczny lub organizację non-profit, lub

c) jest przedstawicielem organu prowadzącego Dom Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego,

oraz:

2) akceptuje „Regulamin zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach          Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”,

3) została zgłoszona do udziału w Wizycie studyjnej w ramach delegacji służbowej przez organ prowadzący DPS lub przez DPS,

4) złożyła kompletny, czytelnie wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy,

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

6) nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: ekubacka@rops.krakow.pl