Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe
A A A

Za nami kolejne spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Przedstawiciele 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wzięli udział w spotkaniu organizowanym co kwartał przez Instytucję Realizującą. Continue reading

Spotkanie zespołu projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” z przedstawicielami Beneficjentów realizujących dofinansowane projekty miało na celu omówienie różnych aspektów realizacji projektów. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Rafała Barańskiego Zastępcy Dyrektora ROPS w Krakowie, który omówił działania Instytucji Realizującej mające na celu zrealizowanie uwag i sugestii zgłoszonych przez Beneficjentów podczas marcowego spotkania. Następnie przedstawiciele wszystkich 8 Beneficjentów przedstawili informacje o stanie zaawansowania swoich projektów oraz harmonogram działań do ich zakończenia. Poinformowali o zrealizowanych i planowanych zamówieniach publicznych jak również podzielili się ewentualnymi zagrożeniami odnoszącymi się do założonych celów i rezultatów oraz przewidywanymi oszczędnościami i sposobem ich wykorzystania.

Przedstawiciele IR przypomnieli Beneficjentom m.in. o zasadach składania raportów i wniosków płatniczych, zmianach harmonogramu płatności projektu oraz zasadach rozliczenia i księgowania wydatków projektu i obowiązkowych działaniach w zakresie promocji i informacji. Przekazano także Beneficjentom informacje o bieżących wydarzeniach w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – przeglądzie projektu, dorocznym spotkaniu stron SPPW oraz szkoleniu z zakresu kontroli projektów zorganizowanym przez Instytucję Pośredniczącą dla członków zespołów projektowych Instytucji Realizujących projekty w ramach Celu 2 Priorytetu IV SPPW.   Przedstawiono również działania IR związane z zagranicznymi wizytami studyjnymi oraz doposażeniem DPS i pielęgniarek w niezbędny sprzęt. Spotkanie zakończyło się indywidualnymi konsultacjami, podczas których Beneficjenci mogli  omówić z poszczególnymi członkami zespołu projektu kwestie związane z realizacją danego podprojektu.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania informacyjno-wdrożeniowego.