Zakończony nabór kandydatów do udziału w wizytach studyjnych do Szwajcarii
A A A

W dniach od 17 do 30 czerwca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadził nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w zagranicznych wizytach studyjnych do Szwajcarii. W okresie naboru wpłynęło 158 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru do dnia 10 lipca 2014 … Continue reading

W dniach od 17 do 30 czerwca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadził nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w zagranicznych wizytach studyjnych do Szwajcarii. W okresie naboru wpłynęło 158 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru do dnia 10 lipca 2014 r. wpłynęło 7 zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej. Obecnie trwają prace Komisji kwalifikacyjnej weryfikującej i oceniającej zgłoszenia Kandydatów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone wkrótce.