Doposażenie DPS w sprzęt pielęgniarski – aktualizacja
A A A

Trwają działania związane z doposażeniem małopolskich DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

W ramach działań związanych z doposażeniem małopolskich Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – instytucji realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wpłynęło 41 formularzy zapotrzebowania na niezbędny sprzęt pielęgniarski.

Oprócz zestawów niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego dla DPS do łącznej maksymalnej kwoty 31 500 zł uzależnionej od ilości pielęgniarek/pielęgniarzy podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu, zgłoszono także 144 indywidualne zestawy dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Instytucja Realizująca, po zweryfikowaniu zapotrzebowania, przekazała Beneficjentom umowy dotyczące doposażenia DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski, który zostanie zakupiony na ich rzecz w ramach środków szwajcarskich. Po otrzymaniu podpisanych przez Beneficjentów umów, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu. Przewidywany termin przekazania sprzętu to IV kwartał 2014 r.