Postęp prac w Szczyrzycu i Gorlicach
A A A

Prezentujemy zaawansowanie realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków szwajcarskich w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – projektu realizowanego przez Powiat Limanowski w DPS w Szczyrzycu oraz przez Powiat Gorlicki w DPS przy ul. Michalusa w Gorlicach. Continue reading

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Zakres projektu pn. „DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników” realizowanego przez Powiat Limanowski, którego wartość  wynosi prawie 4 mln złotych, to rozbudowa istniejącego budynku DPS poprzez dobudowę budynku pełniącego funkcję łącznika między istniejącym obiektem a nowym budynkiem mieszkalnym powstającym za środki własne Powiatu.

smallDSCN2631

W ramach dobudowy powstał podpiwniczony 3-kondygnacyjny budynek, w którym na parterze zlokalizowana będzie jadalnia, stanowisko recepcyjne, poczekalnia, węzeł sanitarny oraz sala rehabilitacyjna z zapleczem do ćwiczeń indywidualnych oraz boksem do masażu i stanowiskiem do elektro i światłolecznictwa. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie przestronna sala do terapii zajęciowej, która została zaprojektowana w sposób umożliwiający jej podział ściankami przesuwnymi na 4 oddzielne części, a w jej sąsiedztwie znajdować się będzie  biblioteka. W przyziemiu  zaprojektowano zaplecze socjalno-techniczne.

Zewnętrzna elewacja wykonana na części frontowej budynku łącznika:

 smallDSCN2648

Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem elementów wykończenia i pokrycia dachu:

 smallDSCN2671

W budynku zamontowano stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną:

smallDSCN2667

Wewnątrz budynku zakończono już montaż instalacji elektrycznych i wentylacyjnych:

 smallDSCN2654

Działania inwestycyjne obejmą także budowę dróg wewnętrznych i chodników oraz urządzenie ogrodu dla pensjonariuszy z elementami małej architektury.

smallDSCN2643

Dzięki środkom szwajcarskim, do zakończenia projektu powstanie prawie 180 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej, 60m2 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej oraz ponad 1500 m2 parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni w otoczeniu budynku DPS.

W ramach projektu 24 pracowników DPS podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach m.in. z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, walki ze stresem, nowoczesnych form terapii zajęciowej i  rehabilitacji, technik komunikowania się z grupą docelową oraz zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Oprócz kursów i szkoleń pracownicy korzystają także z formy szkoleniowej jaką są studia podyplomowe na kierunku arteterapii.

Równocześnie z częścią inwestycji finansowaną ze środków SPPW, Beneficjent realizuje działanie inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych polegające na budowie nowego skrzydła mieszkalnego DPS z przeznaczeniem dla 57 osób.

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach

Projekt pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” jest realizowany przez Powiat Gorlicki w Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14, a jego wartość to prawie 2 mln złotych. Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne obejmujące adaptację pomieszczeń i otoczenia DPS do potrzeb mieszkańców takie jak budowa pochylni ułatwiającej dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia budynku DPS przystosowane zostały na potrzeby pracowni aktywizacji twórczej i pracowni rewalidacji:

smallDSCN2620

smallDSCN2619

 

Cztery łazienki zaadaptowane zostały na pokoje kąpielowe:

 smallDSCN2617

Zakończono prace mające na celu dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót obejmował montaż na wszystkich kondygnacjach drzwi przeciwpożarowych wyodrębniających poszczególne strefy bezpieczeństwa pożarowego:

 Bez tytułu

Montaż systemu monitorowania i ostrzegania przed pożarem, w tym wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej i montaż czujek oraz montaż automatycznego systemu powiadamiania PSP w Gorlicach:

Bez tytułu2

 

Dzięki środkom szwajcarskim, do zakończenia projektu na potrzeby sali do terapii zajęciowej zostanie zmodernizowanych prawie 60m2 pomieszczeń, a ponad 1700 m2 przestrzeni wokół budynku DPS zostanie zagospodarowanych na rzecz parku rekreacyjno-terapeutycznego ze ścieżką do terapii ruchowej oraz 2 oranżeriami i 3 wiatami wypoczynkowymi.

Równocześnie w ramach części szkoleniowej projektu 72 pracowników DPS szkoli się w takich dziedzinach jak m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna i geriatryczna, techniki komunikowania z grupą docelową (osobami starszymi demencyjnymi), nowoczesne formy terapii zajęciowej (np. muzykoterapia) oraz walka ze stresem.