Archiwum: Wrzesień 2014
A A A

piel

Przedłużenie naboru na kurs kwalifikacyjny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje o przedłużeniu naboru na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Continue reading

zobacz więcej
smallDSCN2712

Wizyta szwajcarskich audytorów

18 września br. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Rafał Barański (zastępca Dyrektora ROPS), Piotr Maurek (Kierownik projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”) i Ewelina Kubacka (Inspektor ds. informacji i promocji projektu) uczestniczyli w spotkaniu z reprezentantami Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Kontroli (Swiss Federal Audit Office – SFAO). Continue reading

zobacz więcej
smallPOW

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 16.09.2014 odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami interwencyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu województwa małopolskiego. Celem spotkania była konsultacja ewentualnych form wsparcia dla IPOW w ramach projektu ,, Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem’’ realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu … Continue reading

zobacz więcej
CB021136

Nabór na kurs kwalifikacyjny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 16 września 2014 r. nabór pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Continue reading

zobacz więcej
Stack of Documents

Zmiany w „Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne…”

Informujemy, że z dniem 15.09.2014 r. wprowadzono zmiany w „Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Wszystkie osoby podnoszące swoje kwalifikacje w … Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Szkolenia
ROPS

Województwo podkarpackie: dziewiąty projekt dofinansowany ze środków SPPW

W dniu 10 września 2014r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, została podpisana kolejna – dziewiąta umowa na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”. Continue reading

zobacz więcej
do odentyfikatorów

Wkrótce nabór na nowy kurs

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy informuje, że w najbliższym czasie planuje ogłosić nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Continue reading

zobacz więcej
www Rzeszów

Podkarpackie wykorzystuje oszczędności

W projekcie bliźniaczym realizowanym w województwie podkarpackim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach podpisanych aneksów do umów, zostały uruchomione środki na tzw. działania dodatkowe podejmowane przez Domy Pomocy Społecznej poprzez zagospodarowania oszczędności poprzetargowych. Prezentujemy je w poniższym wpisie.

Continue reading

zobacz więcej