Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe
A A A

26 września 2014 r. odbyło się kolejne kwartalne spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizujących 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

26 września 2014 r. odbyło się kolejne kwartalne spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizujących 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Spotkanie zespołu projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” z przedstawicielami Beneficjentów realizujących dofinansowane projekty miało na celu omówienie różnych kwestii związanych  z realizacją projektów. Przedstawiciele Beneficjentów zaprezentowali informacje o stanie zaawansowania swoich projektów oraz harmonogram planowanych działań na IV kwartał br.

Przedstawiciele Instytucji Realizującej przypomnieli m.in. kwestie dot. dokumentowania wydatków kwalifikowanych, zamówień publicznych, składania raportów okresowych i wniosków o płatność, zasad przekazywania dokumentów zawierających dane osobowe, dokumentowania i weryfikacji osiągniętych rezultatów, realizacji działań z zakresu promocji i informacji oraz monitoringu i kontroli. W trakcie spotkania przedstawiono również informacje o planowanej realizacji innych działań projektu – prowadzonym naborze na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, doposażeniu DPS w sprzęt pielęgniarski oraz wizyty studyjnej.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania informacyjno-wdrożeniowego. Kolejne spotkanie w IV kwartale!