Zmiany w harmonogramie szkolenia specjalizacyjnego
A A A

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w harmonogramie szkolenia specjalizacyjnego. Continue reading

Informujemy o zmianach w harmonogramie zajęć teoretycznych szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

Zmiany w harmonogramie obejmują skrócenie wykładów o 2 godziny dydaktyczne w dniu 5.10.2014 oraz wydłużenie zajęć w dniu 26.10.2014.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem poprzez kliknięcie odnośnika.