V posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

29 października br. w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 odbyło się V posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

29 października br. w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55 odbyło się V posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Posiedzenie Komitetu prowadziła Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pełniąca funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele strony samorządowej – Krzysztof Sobczyk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie) i Marcin Kolasa (Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ) ;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych – Irena Kruczek (Stowarzyszenie Siemacha), ks. Andrzej Lichosyt (Caritas Archidiecezji Krakowskiej), Barbara Żychowska (Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych);
  • eksperci – Renata Grochal (Małopolski Urząd Wojewódzki), Michał Góra (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie);
  • obserwatorzy – Dorota Błaszko (Krajowa Instytucja Koordynująca/Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Anna Romańczyk (Instytucja Pośrednicząca/Ministerstwo Zdrowia), Aleksandra Chmielewska (Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy);
  • przedstawiciel Instytucji Realizującej – Wioletta Wilimska, Rafał Barański, Piotr Maurek, Ewelina Kubacka, Patrycja Babicz, Artur Winiarski.

W trakcie spotkania omówiono stan realizacji projektu, w tym m.in. zaawansowanie wdrażania 8 dofinansowanych projektów inwestycyjno-szkoleniowych, działania szkoleniowe dla personelu pielęgniarskiego małopolskich DPS oraz doposażenie tych placówek w sprzęt medyczny. W związku z oszczędnościami w projekcie przedstawiono dodatkowe działania planowane do realizacji w ramach projektu, a także wydarzenia, które miały miejsce w Małopolsce ramach SPPW.

Uczestnicy posiedzenia mogli się także zapoznać z Raportem z przeglądu śródokresowego podsumowującym wdrażanie programów w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia” oraz z realizacją projektu Gminy Miejskiej Kraków pn.„Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55””. W ramach tego projektu realizowane są prace modernizacyjne oraz działania szkoleniowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji personelu placówki, w wyniku których zostanie utworzonych 57 nowych miejsc pobytu dla mieszkańców, a ponad 100 pracowników DPS podniesie swoje kompetencje. Szczegółowych informacji o zakresie oraz o aktualnym stanie działań, jak również o codziennym funkcjonowaniu placówki, udzieliła Dyrektor DPS – Maria Gdula-Argasińska.

Poniżej zdjęcia z V Posiedzenia MaKS oraz z prowadzonej inwestycji w DPS przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie.