Bobrek: uroczyste otwarcie zmodernizowanych w ramach projektu SPPW obiektów DPS
A A A

12 listopada br. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obiektów placówki. Continue reading

Projekt „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” realizowany przez Powiat Oświęcimski uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 901 196 zł ze środków szwajcarskich w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Starosta Powiatu Oświęcimskiego – Józef Krawczyk, Burmistrz Gminy Chełmek – Andrzej Saternus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska oraz liczne grono zaproszonych gości.

Prowadzący uroczystość Dyrektor DPS – Mariusz Sajak zaprezentował film dokumentujący kolejne etapy realizacji projektu, który „pozwolił dzięki środkom szwajcarskim spełnić marzenia zarówno mieszkańców, jak również pracowników DPS”.

Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, w swoim wystąpieniu pogratulował władzom Powiatu Oświęcimskiego podjęcia wyzwania związanego z przygotowaniem aplikacji na konkurs oraz osiągniętych efektów projektu.

Projekt realizowany był w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – w okresie sierpień-grudzień 2013r. realizowany był etap przygotowania dokumentacji projektowej, w styczniu 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę, a na przełomie stycznia i lutego 2014 rozpoczęto roboty budowlane. Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne realizowane w 4 budynkach wchodzących w skład DPS-u, obejmujące m.in. przebudowę pomieszczeń, zabudowę tarasów/loggi wraz z ich wyposażeniem w celu adaptacji na potrzeby terapii i rehabilitacji oraz dostosowanie DPS do wymogów przepisów przeciwpożarowych poprzez przebudowę klatki schodowej i montaż instalacji oddymiania, jak również likwidacja barier architektonicznych (instalacja dźwigów osobowych).

Projekt charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem pomieszczeń do celów terapii i rehabilitacji – łączna powierzchnia zmodernizowanych lub utworzonych do tego celu pomieszczeń wyniosła 370m2. Dzięki projektowi powstały pracownie: fotograficzno–informatyczna, ogrodnicza, terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie do hydromasażu, sala ćwiczeń – siłownia, pokój dziennego pobytu. Oprócz tego zmodernizowano/utworzono m.in. pomieszczenia sanitarne, pokój psychologa, pokoje pielęgniarek, ciągi komunikacyjne i windy, a także utworzono 155 m2 terenu rekreacyjnego z bezpieczną nawierzchnią.

W ramach części szkoleniowej 87 pracowników DPS (62% ogółu zatrudnionych) podniosło swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach z zakresu m.in. pracy z osobami niepełnosprawnymi, technik komunikowania się z grupą docelową (także dla kadry administracyjnej) czy nowoczesnych form terapii zajęciowej i walki ze stresem.

Rezultaty projektu:

- 129 m2 zmodernizowanych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej;

- 240 m2 zmodernizowanych pomieszczeń do terapii zajęciowej;

- 86 m2 zmodernizowanych innych pomieszczeń DPS;

- 771 m2 zmodernizowanych otwartych przestrzeni;

- 85 szt. zakupionego wyposażenia i sprzętu;

- 87 pracowników DPS, którzy podnieśli swoje kompetencje zawodowe.

 

Poniższa galeria zdjęć prezentuje przebieg uroczystości oraz efekty zakończonego projektu: zmodernizowane/utworzone pomieszczenia rehabilitacyjne, terapeutyczne, sanitarne; zmodernizowane ciągi komunikacyjne oraz utworzony teren rekreacyjny.