Konferencja „WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO” w Lublinie
A A A

20 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, realizujący projekt „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” organizuje konferencję „Wczoraj – Dziś – Jutro”. Continue reading

20 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, realizujący projekt „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” organizuje konferencję „Wczoraj – Dziś – Jutro”. Jednym z punktów programu konferencji , która odbędzie się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie będzie emisja cyklu reportaży „Dom” promujących realizację projektów na terenach województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Na konferencji wystąpią również przedstawiciele z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, którzy zaprezentują efekty realizacji swoich projektów, w tym działań inwestycyjnych i szkoleniowych. Natomiast Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Różance opowie o wpływie wizyty studyjnej w Szwajcarii na zmianę funkcjonowania jednostki, a tym samym na poprawę jakości życia ich mieszkańców i wychowanków.

Podczas konferencji zostaną także zaprezentowane działania skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego polegające na podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz nabyciu nowych umiejętności wykorzystywanych podczas opieki nad mieszkańcami.

Udział w Konferencji potwierdził Pan Roland Python, Dyrektor Biura Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wśród zaproszonych osób pojawią się również podopieczni i pracownicy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Program konferencji do pobrania tutaj.