Nabór do udziału w kursach specjalistycznych
A A A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 5 grudnia 2014 r. nabór pielęgniarek /położnych pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w kursach specjalistycznych. Continue reading

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 5 grudnia  2014 r. nabór pielęgniarek /położnych pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w kursach specjalistycznych.

Nabór prowadzony jest na następujące kursy specjalistyczne:

1)      Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (dla pielęgniarek i położnych);

2)      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (dla pielęgniarek i położnych);

3)      Leczenie ran (dla pielęgniarek).

 Uczestnikiem kursu specjalistycznego może zostać osoba:

a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jako pielęgniarka (dot. kursów 1,2,3) lub położna (dot. kursów 1 i 2) w domu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję publiczną lub non-profit;
b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki;
c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje pielęgniarki/położnej zgodnie z obowiązującymi wymogami;
d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;
e) posiadająca co najmniej 3-czny miesięczny staż pracy w zawodzie;
f) która złoży wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Nabór  jest prowadzony w okresie  od 5 do 19 grudnia 2014 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji uczestników na kursy specjalistyczne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w kursie specjalistycznym są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu-  tel. tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: agawel@rops.krakow.pl