Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe
A A A

17 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” organizowane co kwartał przez Instytucję Realizującą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu oraz przedstawiciele Instytucji Realizującej. Continue reading

17 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” organizowane co kwartał przez Instytucję Realizującą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 8 projektów inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu oraz przedstawiciele Instytucji Realizującej.

W trakcie spotkania reprezentanci Beneficjentów przedstawili stan zaawansowania procedur związanych z zakończeniem ich projektów (m.in odbiory robót, dopuszczenie do użytkowania, kontrole Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz efekty tych projektów.

Przedstawiciele Instytucji Realizującej przypomnieli m.in. kwestie dotyczące dokumentowania wydatków kwalifikowanych, zamówień publicznych, składania raportów okresowych i wniosków o płatność, zasad przekazywania dokumentów zawierających dane osobowe, dokumentowania i weryfikacji osiągniętych rezultatów, realizacji działań z zakresu promocji i informacji oraz monitoringu i kontroli. Bardzo ważnym punktem było omówienie procedur związanych z zakończeniem projektów w tym m.in. kontrole końcowe, kontrole ex post zamówień publicznych, przygotowanie raportu z zakończenia projektu i końcowego raportu finansowego. W trakcie spotkania przedstawiono również informacje o realizacji innych działań projektu – doposażeniu 41 DPS-ów w sprzęt pielęgniarski, zagranicznej wizycie studyjnej, prowadzonym naborze na kursy pielęgniarskie.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania informacyjno-wdrożeniowego