Zakończony projekt DPS przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie
A A A

31 grudnia 2014 r. zakończono realizację 7 z 8 podprojektów szkoleniowo-inwestycyjnych w małopolskich domach pomocy społecznej w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Continue reading

Jednym z zakończonych jest podprojekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55. W wyniku tego projektu, którego realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2013 r., zmodernizowano jeden z budynków placówki zlokalizowany przy ul. Chmielowskiego 6. Rezultatem modernizacji jest 57 nowych miejsc pobytu dla mieszkańców w 22 pokojach dwu i trzy osobowych z zapleczem sanitarnym, utworzenie dwóch sal do terapii zajęciowej, sali pobytu dziennego, biblioteki, gabinetu doraźnej pomocy medycznej, kuchni pomocniczej, kaplicy, palarni oraz pomieszczeń pomocniczych i administracyjnych (m.in. pokój kierownika, garderoba, brudownik, magazyn, pomieszczenie porządkowe, portiernia). Łącznie zmodernizowano ponad 900 m2 powierzchni budynku, w tym 450 m2 pomieszczeń mieszkalnych oraz ponad 170 m2 pomieszczeń do terapii zajęciowej. W ramach projektu zakupiono ponad 340 sztuk wyposażenia do zmodernizowanych pokoi mieszkalnych (m.in. łóżka z materacami, szafki, stoły, krzesła, szafy), sal terapeutycznych i pozostałych pomieszczeń (m.in. stoły, krzesła, lodówki, radio i telewizor). W budynku tym od połowy stycznia br. mieszkają podopieczni DPS.

 

Personel placówki w wyniku projektu podniósł swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach z tematyki:

 • Podstawowych zagadnień z zakresu psychologii,
 • Diagnozy i terapii zaburzeń psychotycznych oraz innych rodzajów zaburzeń (problematyki zaburzeń rozwoju psychicznego, problematyki deficytów intelektualnych -ubytków poznawczych),
 • Powszechnych i specyficznych potrzeb mieszkańców DPS oraz sposobów ich realizacji,
 • Podstaw profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii,
 • Wybranych elementów geriatrii, gerontologii i psychogerontologii,
 • Pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Majątku osoby przebywającej w DPS
 • Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy DPS,
 • Arteterapii i terapii zajęciowej,
 • Różnych rodzajów i form socjoterapii i psychoterapii,
 • Chorób przewlekłych u pacjentów objętych pomocą społeczną,
 • Zaostrzenia stanów w wybranych jednostkach chorobowych oraz postępowania w tych stanach.

Łącznie w szkoleniach i kursach uczestniczyło 108 pracowników DPS, spośród 179 osób zatrudnionych w tej placówce.

Dodatkowo 10 osób personelu pielęgniarskiego skorzystało z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, a sama placówka została doposażona w niezbędny sprzęt pielęgniarski (m.in. aparat EKG, defibrylator, nebulizator, ssak, wagi kolumnowe, aparaty do sztucznego oddychania, ciśnieniomierze, termometry elektroniczne), w tym 6 indywidualnych zestawów pielęgniarskich.

W wyniku projektu bardzo dużej poprawie uległy warunki życia mieszkańców oraz warunki pracy personelu tej placówki.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć prezentujących efekty projektu.

 

 

Beneficjent: Miasto Kraków

Placówka objęta projektem: DPS Kraków, ul. Krakowska 55

Wartość projektu – 2 353 000 zł

Wartość dofinansowania SPPW – 2 000 000 zł (85%)

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 31.12.2014 r.